Home / Huisreglement

Huisreglement

Om fijn samen te werken met elkaar, hebben we een aantal afspraken en regels opgesteld met betrekking tot het gebruik maken en werken op een Office Hotel locatie. Hierdoor wordt duidelijk wat jij, je collega’s en medeondernemers van Office Hotel mogen verwachten. Het huisreglement maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst. 

Neem de gelegenheid om dit reglement op je gemak eens door te lezen. Wanneer iets niet duidelijk is, kun je contact met ons opnemen.  

 1. Algemeen
  Dit huisreglement geldt voor de gebruikers/ huurders die kantoor houden in het Office Hotel.
  Elke gebruiker/ huurder houdt rekening met de gebruiker/ huurder van andere ruimtes en het recht van ongestoord werken van iedereen wordt gerespecteerd.

 2. Openingstijden
  De locatie is tussen 6.00 en 21.00 u toegankelijk.  
 1. Hinder en geluid
  De gebruikers/ huurders dienen geluidsoverlast te voorkomen en overleg te plegen met de medegebruikers/ huurders in geval van bijzondere omstandigheden, van welke aard dan ook.

 2. Huisdieren
  Het is NIET toegestaan huisdieren toe te laten in het Office Hotel.

 3. Hygiëne
  Het deponeren van afval is toegestaan in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  Het is niet toegestaan afval in een gemeenschappelijke ruimte te plaatsen.
  Het is niet toegestaan afval op het balkon te zetten of uit het raam te gooien. Dit leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid jegens eventuele schade lijdende derden.

 4. Ongewenst bezoek
  Ter voorkoming van ongewenst bezoek in het gebouw dienen gebruikers/ huurders geen onbekende te laten meelopen. Verwijs onbekenden naar de betrokken gebruikers/ huurders om al dan niet toelating tot het gebouw te verlenen.
  Zorg er bij het verlaten van uw kantoor en van het pand voor dat de toegangsdeuren gesloten worden. Deuren voorzien van een druppel-toegang mogen niet geblokkeerd worden.

 5.  Brandveiligheid
  In de gemeenschappelijke ruimtes mogen geen objecten of voorwerpen worden aangebracht/ neergezet die de toegang tot vluchtroutes blokkeren.

 6. Vluchtroute en ontruiming
  Zorg voor voldoende kennis over de vluchtroutes en ontruiming. Ook bij uw medewerkers. De plattegronden met het vluchtplan hangen in de gemeenschappelijke ruimtes en het ontruimingsplan bekijkt u online via:
  Link: Ontruimingsplan Locatie Zuid, 
  Link Ontruimingsplan Locatie Station. 
 1. Vergaderruimtes
  De verschillende vergaderruimtes kunnen vooraf gereserveerd worden via de locatie manager van Office Hotel. Vergaderruimtes en flexkantoren op de begane grond van Office Hotel kunnen gereserveerd worden via de website van Office Hotel. Na gebruik dient de ruimte schoon en netjes achtergelaten te worden. Gebruikte koffie-, theekopjes en glazen worden in de vaatwasser geplaatst.

 2. Gebouw intern
  De plafonds mogen NIET geschilderd of beschadigd worden. Evenals de kozijnen, vensterbank, stopcontacten, radiatoren, het houtwerk (inclusief deuren), de deurklinken & sloten en de deuren. De rest mag na goedkeuring van de eigenaresse gestuukt en of geschilderd worden (met uitzondering van muren gemaakt van gasbeton).
  Wijzigingen op het gebied van kleurstelling en ophangingen mogen alleen na schriftelijke goedkeuring van eigenaar worden uitgevoerd.
  Alle wanden dienen bij oplevering netjes, schoon, gaten vrij en in een neutrale kleur (RAL 9010) worden opgeleverd. |

 3. Gehuurde unit
  In de gehuurde unit is het niet toegestaan losse airco’s of verwarmingselementen te plaatsen. Plak geen stickers op ramen of deuren. Bij het verhuizen moeten maatregelen genomen worden om schades te voorkomen.
  Sluit ramen en deuren bij vertrek en schakel de verlichting uit. Verwijder opladers uit de stopcontacten na het opladen. Zet apparaten die niet gebruikt worden uit en niet op stand-by. 
  Het is niet toegestaan om zelf stickers of dergelijke op deuren of ramen te plakken. 
  Het is niet toegestaan zelf signing aan te brengen. 
  Het is niet toegestaan meubels te verplaatsen dan wel eigen meubels te plaatsen in algemene ruimtes.
 4. Kantine/ pantry’s
  Het is toegestaan ten alle tijden gebruik te maken van de kantine en pantry’s. Office Hotel zorgt voor uniform servies voor algemeen gebruik. Het is niet toegestaan eigen servies te gebruiken. Het is niet toegestaan tosti-apparaten, eigen koffieautomaten of waterkokers te gebruiken. Om de kantine en pantry’s voor iedereen gezellig en netjes te houden is het van belang dat iedereen altijd zijn eigen spullen (drinkbekers, etensresten e.d.) opruimt! Dit betekent onder andere dat iedereen gebruikt servies in de vaatwasser plaatst en etenswaren en/of afval in de daarvoor bestemde afvalbak deponeert. In de kantine mag niet gerookt worden.

 5. Eten en drinken
  Het is toegestaan om in je eigen kantoorruimte te eten en te drinken. Het is wel verboden etenswaren/ resten achter te laten in de ruimte wanneer je werkdag erop zit.

 6. Roken, alcohol en drugs
  Het gebruik van alcohol en drugs is verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Men is verplicht het rookafval in de daarvoor bestaande bakken te deponeren.

 7. Internet Fair Use Policy
  Je kunt naar hartelust internetten en down- en uploaden. Echter, als de door jou gebruikte hoeveelheid data over langere periodes hoger is dan het gemiddelde gebruik van data door jouw medegebruikers van het Office Hotel, behoudt verhuurder zich het recht voor om hier een verrekening voor plaats te laten vinden en je de meerkosten in rekening te brengen.

 8. Internetgebruik
  Zorg voor een goede virusscanner. Installeer altijd de updates van jouw besturingssysteem en andere computerprogramma’s.
  Het is niet toegestaan om racistische of illegale berichten te verzenden, illegale sites te bekijken of vanuit het Office Hotel andere sites te hacken. In geval er misbruik wordt gemaakt van de Office Hotel glasvezelverbinding is gebruiker zelf aansprakelijk en kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden. Internet van Office Hotel is op basis van een Intern IP adres met eigen VLAN.

 9. Optieperiode
  De kantoorruimte zal vanaf de reserveringsdatum 2 weken lang vastgehouden worden. Wanneer er na deze twee weken geen getekend contract is ontvangen, zal de ruimte weer beschikbaar worden gesteld op de website.

 10. Post
  Office Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van pakketjes en/of post. Pakketjes, post en/of pallets worden in geen geval aangenomen als hiervoor getekend moet worden. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het aannemen van pakketjes e.d.

 11. Verhuizen
  Zorg dat bij verhuiswerkzaamheden geen deuren, lift en/of vluchtroutes worden geblokkeerd en er geen overlast is voor overige huurders. Bij einde huur laat u het gehuurde achter in dezelfde staat als is aanvaard en vastgelegd bij oplevering. 
  Neem maatregelen om geen schade aan te brengen.
   
 12. Uitwijklocatie Kinderdagverblijf
  Bij OH locatie Zuid, Fonteinlaan 5, is er toestemming verleend door verhuurder aan kinderdagverblijf  Kindergarden, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 12, om in geval van nood gebruik te kunnen maken van de algemene hal. 

Deel dit artikel