Office Hotel

Flex SpaceFlexplekken bij Office Hotel Haarlem

Als flexwerker ben je van harte welkom bij Office Hotel Haarlem. Wij bieden nu meerdere flexplekken aan. Je kunt nu tijdelijk gratis gebruik maken van één van deze werkplekken van 10:00 tot 16:00. Voorzien van je eigen werkplek met wifi toegang is Office Hotel ideaal voor freelancers, zzp’ers en starters.
 
Office Hotel heeft een goede bereikbaarheid, voor zowel de auto, fiets of het openbaarvervoer. 
 
Als flexwerker kun je ook gebruik maken van de algemene ruimtes. Haal bijvoorbeeld een lekker broodje voor de lunch bij Office Hotel Canteen en ontmoet andere ondernemers.

Kortom Office Hotel is de ideale flexplek in Haarlem!

 • Meest flexibele werkplek in Haarlem
  Meest flexibele werkplek in Haarlem
 • Werken in Office Hotel Canteen
  Werken in Office Hotel Canteen
 • Ontmoet andere ondernemers
  Ontmoet andere ondernemers
 • Gezellige ontvangst in de lobby voor overleg
  Gezellige ontvangst in de lobby voor overleg

Huurvoorwaarden

Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van kantoorruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE', vastgesteld op 30 januari 2015 en gedeponeerd op 17 februari 2015 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21.

Voor de algemene bepalingen klik je hier.
 

Betaalinformatie

Online betalingen is een gevoelig onderwerp, het vergt specialisme om alles veilig te laten verlopen. Daarom besteedt Office Hotel haar online betaalverkeer uit aan Adyen Enterprise Payment Services. Adyen collecteert al onze betalingen namens Office Hotel en notificeert ons wanneer een betaling binnen is. 

de prijzen op de website zijn exclusief BTW. Voor de huur van kantoorruimte voor een langere periode wordt 1 maand borg gerekend. 

Voor het complete overzicht van de betaalinformatie klik je hier

Huisreglement

In dit Huishoudelijk Reglement tref je afspraken en regels aan met betrekking tot het werken in het Office Hotel te Haarlem. Hierdoor wordt duidelijk wat jij, je collega’s en medeondernemers van het Office Hotel mogen verwachten. Het Huishoudelijk Reglement maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst en zal als bijlage worden toegevoegd en dient op iedere pagina geparafeerd te worden. Hiermee geef je aan op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement en dat je de afspraken en regels zult nakomen.

Voor de complete huisregels klik je hier