Home / Huisregelement

Huisregelement

Om fijn samen te werken met elkaar, hebben we een aantal afspraken en regels opgesteld met betrekking tot het gebruik maken en werken op een Office Hotel locatie. Hierdoor wordt duidelijk wat jij, je collega’s en medeondernemers van Office Hotel mogen verwachten. Het Huishoudelijk Reglement maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst.
Neem de gelegenheid om dit reglement op je gemak eens door te lezen. Wanneer iets niet duidelijk is, kun je contact met ons opnemen of met de office manager op locatie.

1. Algemeen
Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders die kantoor houden in het Office Hotel.
Elke gebruiker/ huurder houdt rekening met de gebruiker/ huurder van andere ruimtes en het recht van ongestoord werken van iedereen wordt gerespecteerd.

2. Hinder en geluid
De gebruikers/ huurders dienen geluidsoverlast te voorkomen en overleg te plegen met de medegebruikers/ huurders in geval van bijzondere omstandigheden, van welke aard dan ook.

3. Huisdieren
Het is NIET toegestaan huisdieren toe te laten in het Office Hotel.

4. Hygiëne
Het deponeren van afval is toegestaan in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Het is niet toegestaan afval in een gemeenschappelijke ruimte te plaatsen.
Het is niet toegestaan afval op het balkon te zetten of uit het raam te gooien. Dit leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid jegens eventuele schade lijdende derden.

5. Ongewenst bezoek
Ter voorkoming van ongewenst bezoek in het gebouw dienen gebruikers/ huurders geen onbekende te laten meelopen. Verwijs onbekenden naar de receptie om al dan niet toelating tot het gebouw aan de betrokkenen gebruikers/ huurders over te laten.
Zorg er bij het verlaten van uw kantoor en van het pand voor dat de toegangsdeuren gesloten worden.

6. Brandveiligheid
In de gemeenschappelijke ruimtes mogen geen objecten of voorwerpen worden aangebracht/ neergezet die de toegang tot vluchtroutes blokkeren.

7. Vergaderruimtes
De verschillende vergaderruimtes kunnen vooraf gereserveerd worden via de locatie manager van Office Hotel. Vergaderruimtes en flexkantoren op de begane grond van Office Hotel Oost kunnen gereserveerd worden via de website van Office Hotel.

8. Gebouw intern
De plafonds mogen NIET geschilderd of beschadigd worden. Evenals de kozijnen, vensterbank, stopcontacten, radiatoren, het houtwerk (inclusief deuren), de deurklinken & sloten en de deuren. De rest mag na goedkeuring van de eigenaresse gestuukt en of geschilderd worden (met uitzondering van muren gemaakt van gasbeton).
Wijzigingen op het gebied van kleurstelling en ophangingen mogen alleen na schriftelijke goedkeuring van eigenaresse worden uitgevoerd.
Alle wanden dienen bij oplevering netjes, schoon, gaten vrij en in een neutrale kleur (RAL 9010) worden opgeleverd.

9. Kantine
Het is toegestaan ten alle tijden gebruik te maken van de kantine. Om de kantine voor iedereen gezellig en netjes te houden is het van belang dat iedereen altijd zijn eigen spullen (drinkbekers, etensresten e.d.) opruimt! Dit betekent onder andere dat iedereen altijd zijn eigen spullen opruimt en geen etenswaren en/of afval in de daarvoor bestemde afvalbak. In de kantine mag niet gerookt worden.

10. Eten en drinken
Het is toegestaan om in je eigen kantoorruimte te eten en te drinken. Het is wel verboden etenswaren/ resten achter te laten in de ruimte wanneer je werkdag erop zit.

11. Roken, alcohol en drugs
Het gebruik van alcohol en drugs is verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Men is verplicht het rookafval in de daarvoor bestaande bakken te deponeren.

12. Internet Fair Use Policy
Je kunt naar hartelust internetten en down- en uploaden. Echter, als de door jou gebruikte hoeveelheid data over langere periodes hoger is dan het gemiddelde gebruik van data door jouw medegebruikers van het Office Hotel, behoudt verhuurder zich het recht voor om hier een verrekening voor plaats te laten vinden en je de meerkosten in rekening te brengen.

13. Internetgebruik
Zorg voor een goede virusscanner. Installeer altijd de updates van jouw besturingssysteem en andere computerprogramma’s.
Het is niet toegestaan om racistische of illegale berichten te verzenden, illegale sites te bekijken of vanuit het Office Hotel andere sites te hacken. In geval er misbruik wordt gemaakt van de Office Hotel glasvezelverbinding is gebruiker zelf aansprakelijk en kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden. Internet van Office Hotel is op basis van een Intern IP adres met eigen VLAN.

14. Optie periode
De kantoorruimte zal vanaf de reserveringsdatum 2 weken lang vastgehouden worden. Wanneer er na deze twee weken geen getekend contract is ontvangen, zal de ruimte weer beschikbaar worden gesteld op de website.

15. Dagprijs berekening
Je kunt al een kantoorruimte huren vanaf 8 euro per dag. Deze prijs is berekend op basis van een maand huur (vanaf €249,-) met 31 dagen.

 

16. Post
Office Hotel stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van pakketjes en/of post. Pakketjes, post en/of pallets worden in geen geval aangenomen als hiervoor getekend moet worden. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het aannemen van pakketjes e.d.

Deel dit artikel